Nëse do të mundje t’i jepje çdo fëmije në botë vetëm një dhuratë, cila do të ishte?

​Nëse do të mundje t’i jepje çdo fëmije në botë vetëm një dhuratë, cila do të ishte?Ujë i pastër? Kujdes mjekësor? Ushqim për fëmijët që jetojnë në varfëri?

Read More